Σεμινάριο δευτέρου/τρίτου τριμήνου εγκυμοσύνης

• Φυσικές, σωματικές και συναισθηματικές αλλαγές στην εγκυμοσύνη
• Διατροφικές συμβουλές 

3/9/2022 @ 09:00πμ