ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σεμινάριο τοκετού και φροντίδας βρέφους

*Το σεμινάριο έχει κόστος συμμετοχης 45€

Ενημερωθείτε για:
• Φυσιολογία τοκετού
• Σημάδια έναρξης
• Στάδια τοκετού
• Τρόποι ανακούφισης πόνου
• Επεξήγηση ρόλου πατέρα
• φροντίδα νεογνού